1 maj 2014

Skansen w Olsztynku

 Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Kochani,
Dzis odwiedziłam skansen w Olsztynku. Do wyjazdu zachęcił nas jarmark wyrobów własnoręcznych. Niestety dopadl nasz deszcz i  szybko wróciliśmy do ciepełka w Olsztynie.
Ale może troszkę historii.
W Parku Etnograficznym zgromadzono 73 obiekty dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach i budowie. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe.
Początki Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku sięgają 1909 roku, kiedy w Królewcu, ówczesnej stolicy Prus Wschodnich, zapadła decyzja o utworzeniu muzeum architektury wiejskiej.
Plan zabudowy zakładał przeniesienie na teren muzeum obiektów najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich. W związku ze złym stanem budynków przeznaczonych do translokacji zdecydowano o wybudowaniu kopii. W latach 1910-1913 wybudowano ok. 20 obiektów z XVIII-XIX w., reprezentujących budownictwo mieszkalne, sakralne, przemysłowe oraz gospodarcze. Na terenie muzeum znajdowały się także dwa obiekty archeologiczne.
Mam nadzieje  polubicie zdjecia.
Dear all,
Today I visited the Ethnographic Park in Olsztynkek . . We were encouraged to go to see a fair of handmade craft. Unfortunately we were caught by heavy rain and returned quickly back home to Olsztyn.
Here a little bit of history.
The Ethnographic Park is a collection of 73 objects of rural architecture of Warmia, Mazury , Vistula and Little Lithuania. They have different features and constructions. These are residential, religious, economic and industrial 
buildings .
The origins of the folk Architecture Museum  in Olsztynek date back to 1909 , when in Königsberg , the capital of East Prussia , it was decided to create a museum of rural architecture .The development plan envisaged the transfer of objects that were most characteristic for each of the regions in East Prussia. But due  to the poor condition of the buildings they decided to build copies. I hope you like the pics. X

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz